Yêu cầu Bộ Công Thương đẩy nhanh thoái vốn, xử lý các dự án thua lỗ

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến yêu cầu một số bộ, ngành khẩn trương rà soát, công bố danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã số HS thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của các đơn vị đồng thời thực hiện cắt giảm, thu hẹp tối đa số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, việc cắt giảm, thu hẹp danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành bảo đảm thực chất, kiên quyết cắt giảm, thu hẹp những danh mục hàng hóa phải kiểm tra, còn gây khó khăn, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo quyết liệt cho vấn đề thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, bảo đảm thu hồi tối đa giá trị do nhà nước đầu tư. Cùng đó, bộ này phải đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án thua lỗ, yếu kém thuộc ngành công thương, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát tài sản của nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương rà soát chuẩn hóa lại mã số HS của các hàng hóa trong Danh mục hàng hóa nhóm 2  và khẩn trương ban hành Danh mục hàng hóa có mã số HS thuộc diện phải kiểm tra hiệu suất năng lượng, hàng hóa không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông để tạo sự thống nhất giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng