Yêu cầu các tập đoàn, tổng Cty báo cáo tình hình tài chính

TP - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng Cty nhà nước, các Cty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, các Cty cổ phần, Cty TNHH 2 thành viên trở lên có vốn nhà nước hiện do các bộ, ngành, UBND cấp là chủ sở hữu báo cáo phải tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2012.

> Ðảm bảo đúng tiến độ đã cam kết
> Căn hộ Hoà Bình Green City có giá từ hơn 21 triệu

Theo đó, các bộ quản lý ngành, UBND tập hợp, phân tích, đánh giá đối với từng doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp
khắc phục.

Các tập đoàn, tổng Cty, Cty mẹ - con, Cty độc lập, Cty cổ phần bên cạnh việc phải báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gửi bộ quản lý ngành và UBND cấp tỉnh để tổng hợp còn phải gửi cả báo cáo đề nghị, những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá