Yêu cầu doanh nghiệp giữ giá xăng dầu

TP - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu không điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đồng thời giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

> Giá xăng dầu chưa được phép tăng
>Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 58 tỷ đồng

Theo tính toán của Bộ Tài chính, hiện các doanh nghiệp đang bị lỗ 204 đồng/lít xăng, dầu diêzen lỗ 592 đồng/lít, dầu hỏa lỗ 914 đồng/lít, madut lỗ 268 đồng/kg.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít với mặt hàng xăng. Mặt hàng dầu diêzen được tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở và sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít.

Mặt hàng dầu hỏa được tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít và giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá từ 800 đồng/lít xuống còn 700 đồng/lít. Với mặt hàng dầu madut, cho phép các doanh nghiệp được phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/kg.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng