17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

Khi thành thành viên của một nhóm vấn đề bạn cần băn khoăn không phải là “Có nên tham gia các hoạt động của nhóm không?” mà là “Những đóng góp của bạn có mang lại thành công cho nhóm không?”.