Chia thừa kế chưa thấu lý, đạt tình

Chia thừa kế chưa thấu lý, đạt tình

Sinh thời, cụ Nguyễn Văn Tuyển ở TX Bắc Ninh có 2 người vợ là cụ Nguyễn Thị Tất và cụ Nguyễn Thị Uyển. Cụ Tất sinh được 3 người con, là ông Nguyễn Văn Linh (hiện ở đâu không rõ), ông Nguyễn Văn Hợp (không vợ, không con, hiện đã mất), ông Nguyễn Văn Binh ( hiện đã mất, có vợ là bà Trịnh Thị Quyết và 2 người con).