Mỹ phẩm “dởm”... chỗ nào cũng có!

Mỹ phẩm “dởm”... chỗ nào cũng có!

Mừng thầm vì nghĩ mình mua được mỹ phẩm giá rẻ, song họ đã bị “móc túi” trắng trợn và trở thành nạn nhân của mỹ phẩm dởm, hậu họa khôn lường.