Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà công vụ

TP - Thực hiện Công văn số 2329 của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, ngày 13/11/2006 Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 9696 yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công việc này.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản trị, Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng và trường Đại học Ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

Cụ thể:  Báo cáo về quỹ nhà ở công vụ mà đơn vị đang trực tiếp quản lý bao gồm: Nhà cũ đang quản lý làm nhà ở công vụ, nhà ở công vụ được xây dựng bằng Ngân sách Nhà nước.

Trong đó có các chỉ tiêu báo cáo riêng cho từng loại nhà biệt thự, nhà chung cư và nhà khác. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/11/2006; Các văn bản do đơn vị ban hành để quản lý quỹ nhà ở công vụ của đơn vị mình;  Những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ và đề xuất kiến nghị những biện pháp nhằm thống nhất quản lý nhà ở công vụ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Cùng chủ đề

Mới - Nóng