Bổ sung kinh phí kịp thời đảm bảo khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi

(TP- Hà Nội) - Ngày 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Thị Nhân đã ký ban hành Thông tư 26/2005/TT- BTC về việc hướng dẫn, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, kinh phí khám, chữa bệnh cho TE dưới 6 tuổi không phải trả tiền được bố trí từ nguồn ngân sách TW tại các cơ sở y tế công lập thuộc Bộ, cơ quan, đơn vị ở TW; từ nguồn ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tại các cơ sở y tế công lập địa phương. Đối với các tỉnh  khó khăn, ngân sách TW sẽ hỗ trợ theo quy định của Luật NSNN để đảm bảo  kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho TE dưới 6 tuổi. Trong quá trình thực hiện sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà vẫn thiếu thì các  Bộ, cơ quan ngang Bộ cần gửi ngay văn bản đến Bộ Tài chính (các Sở Y tế thì gửi đến các Sở Tài chính) đề nghị xem xét, bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng để đảm bảo đủ và kịp thời kinh phí khám chữa bệnh cho TE dưới 6 tuổi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá