Đẩy nhanh tiến độ làm luật phục vụ đàm phán gia nhập WTO

Thủ tướng Phan Văn Khải vừa có ý chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong năm 2005 để phục vụ đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ... được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh là phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo; tập trung cán bộ có năng lực, trình độ, dành kinh phí, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các dự án luật, pháp lệnh.

Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu cụ thể đối với các dự án luật, pháp lệnh. Cụ thể, đối với dự án Luật Đầu tư và dự án Luật Doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT phải bảo đảm chất lượng soạn thảo và trình Chính phủ xem xét trong tháng 6/2005.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội 2 dự luật này ngay đầu kỳ họp thứ 8 và xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp. Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ tổ chức ngay việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất với các cam kết khi gia nhập WTO. Các dự luật này phải trình Chính phủ xem xét trong tháng 7/2005 để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá