Thanh tra Xây dựng được thành lập cả ở địa phương

(TP- Hà Nội) - Thanh tra Xây dựng (TTXD) sẽ được tổ chức thành hệ thống ở Trung ương là Thanh tra Bộ Xây dựng và ở địa phương là Thanh tra Sở Xây dựng để thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý Nhà nước về : xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị…

Đó là quy định tại Nghị định (số 46/2005/NĐ-CP) về thanh tra xây dựng vừa được Chính phủ ban hành.

Thanh tra chuyên ngành xây dựng được phép thanh tra từ  trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, tổng mức đầu tư đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng; điều kiện khởi công xây dựng công trình, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình …TTXD cũng được phép thanh tra đột xuất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng