Bà Cấn Thị Việt Hà làm Chủ tịch UBND quận Hà Đông

TPO - Bà Cấn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông được HĐND quận Hà Đông bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Cấn Thị Việt Hà (thứ hai từ phải sang) được bầu làm Chủ tịch UBND quận Hà Đông
Bà Cấn Thị Việt Hà (thứ hai từ phải sang) được bầu làm Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Sáng 16/11, HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề để kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND, UBND quận và xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

 Tại kỳ họp, HĐND quận Hà Đông đã đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận đối với ông Lê Cường (nguyên Chủ tịch HĐND quận do được điều động sang công tác tại Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội), Vũ Ngọc Phụng (nguyên Chủ tịch UBND quận) và Nguyễn Văn Hùng (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Cầu đã nghỉ hưu); đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Hà Đông đối với ông Vũ Ngọc Phụng, do nghỉ chế độ hưu từ ngày 1/11/2020.

 HĐND quận đã bầu ông Nguyễn Văn Trường (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông) giữ chức Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bà Cấn Thị Việt Hà (Phó Chủ tịch UBND quận) giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Hà Đông xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 của quận với tổng mức đầu tư dự kiến 492,169 tỷ đồng; đồng ý bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng; bổ sung vào danh mục đầu tư công năm 2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 dự án với tổng mức đầu tư 23,133 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng