Cấp mới 43 dự án đầu tư trong tháng đầu năm

TP - Theo Sở KH&ĐT Hà Nội, trong tháng 1/2017, Hà Nội đã cấp mới 43 dự án. Trong tháng 1/2017, cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 1.414 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 13.151 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 209.537 doanh nghiệp.

Năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng GRDP từ 8,5-9,0%. Để thực hiện được các chỉ tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của thành phố. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng