Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội:

Cắt giảm thủ tục, phiền hà cho người dân

TP - Trong năm 2015, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đã kiên quyết cắt giảm thủ tục, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà và quyền sử dụng đất, giảm phiền hà cho người dân…

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai luôn tận tình phục vụ người dân. Ảnh: Minh Tuấn.
Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai luôn tận tình phục vụ người dân. Ảnh: Minh Tuấn.

Thực hiện Luật Ðất đai năm 2013, ngày 31/3/2015, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TNMT trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở TNMT và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc các Phòng TNMT ở các quận, huyện.

Ðiểm nổi bật sau hơn 9 tháng đi vào hoạt động là Văn phòng đăng ký đất đai đã sớm hoàn thiện về bộ máy tổ chức, triển khai đồng loạt nhiều biện pháp mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (sổ đỏ) đã được rút ngắn, chất lượng giải quyết hồ sơ được nâng lên trong toàn hệ thống văn phòng. Danh mục các thủ tục hành chính được chi tiết hóa giúp người dân tiếp cận nhanh và thuận tiện. Trao đổi thông tin giữa Văn phòng với các sở ban ngành được rút ngắn và chính xác hơn.

Chính vì vậy, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã được giảm từ 55 ngày đối với đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ lần đầu đã được giảm xuống còn không quá 30 ngày; giảm số lượng thành phần hồ sơ từ 9 loại giấy tờ xuống còn 5 loại; lượng hồ sơ tồn đọng quá hạn cơ bản đã được giải quyết. Quy chế hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, danh mục thủ tục tại bộ phận “một cửa” đã được công khai minh bạch rộng rãi trên nhiều trang tin điện tử. Kết quả, riêng trong 9 tháng qua, Văn phòng đã cấp hơn 43 nghìn sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; đăng ký biến động qua chuyển nhượng nhà đất, tặng cho, thừa kế…là hơn 93 nghìn hồ sơ; đăng ký thực hiện giao dịch đảm bảo lên tới hơn 91,8 nghìn hồ sơ…

Trước đó, kể từ ngày 5/8/2014, cùng với sự đổi mới trong cấp sổ đỏ cho nhà dự án, Văn phòng đăng ký đất đai đã đóng góp không nhỏ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Cũng vì vậy, trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên môi trường năm 2014, kết quả cấp sổ đỏ của Hà Nội đã được vinh danh và ghi nhận.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng