Chi gần 20 tỷ đồng xây dựng thông tin quy hoạch đô thị

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị Hà Nội giai đoạn 2. Dự án do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư, quản lý và vận hành. Tổng mức đầu tư dự kiến 19,55 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2017 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch kiến trúc của Hà Nội nhằm quản lý toàn bộ các quy hoạch và kiểm soát về mặt kiến trúc, không gian đô thị; Quản lý thông tin quy hoạch đô thị, kiểm soát phát triển, trao đổi kết nối thông tin với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố... trên cơ sở kết nối số hóa dữ liệu GIS nhanh, chính xác, chất lượng cao. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện quy trình cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cho người dân, doanh nghiệp cũng như mọi thành phần xã hội…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá