Cưỡng chế giải phóng mặt bằng 14 trường hợp ở Cầu Giấy

TPO - Quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) 2.870m2 đất, chủ yếu là các hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp tại ô đất A1-2, đường Trần Quốc Vượng.

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng 14 trường hợp ở Cầu Giấy

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, cơ quan chức năng quận sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với phần còn tồn tại của dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex, tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy chưa bàn giao mặt bằng, vào ngày 12/6 và 13/6 tới đây.

Liên quan đến công tác GPMB, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 25.519,7m2/148 phương án. Trong đó, 142 phương án/20.636,11m2 đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và 6 phương án/4.883,6m2 của tổ chức. Từ năm 2013 đến nay, UBND quận đã phê duyệt 163 phương án/170 ngôi mộ và đã di chuyển xong; 147/148 phương án/ 22.474,9m2 đất, trong đó, 133 /147 phương án/ 19.604,9m2 đã nhận tiền và ban giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện tại, 14 phương án/ 2.870m2 đất, chủ yếu là các hộ gia đình mua bán, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật là chưa đồng thuận.

Trong quá trình thực hiện GPMB dự án, UBND quận nhận được một số đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của một số hộ đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án gửi đến các cơ quan chức năng, với nội dung chủ yếu sau: Dự án Toà nhà hỗn hợp Constrexim tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội không phải là dự án chuyển tiếp, không phải là dự án Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc gia, lợi ích công cộng mà là dự án kinh doanh, thương mại do đó chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận bồi thường về đất với người bị thu hồi đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Việc UBND quận Cầu Giấy ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ là không đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Đông Dực - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Cầu Giấy cho biết, UBND quận đã tổ chức nhiều buổi họp để đối thoại, vận động, giải thích; đồng thời trả lời bằng văn bản nhưng các hộ vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Theo kết luận của UBND quận Cầu Giấy, căn cứ các văn bản pháp lý của dự án và theo các quy định thì dự án thuộc đối tượng được áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Còn tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan (sau ngày 01/7/2014).

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các hộ chưa bàn giao..

Chính vì vậy, vào ngày 18/5, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng