Cưỡng chế thu hồi đất ở Long Biên phục vụ tái định cư

TPO - Ngày 29/7, UBND quận Long Biên thông báo thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất phục vụ dự án tái định cư tại tổ 13, phường Cự Khối, quận Long Biên. Đây là vụ việc khiếu kiện kéo dài trong thời gian qua.

Ngày 29/7/2019, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 273 về việc tiếp tục tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với 1 hộ dân phường Cự Khối, quận Long Biên để thực hiện dự án xây dựng HKTK phục vụ tại định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8, phường Cự Khối, dự kiến tổ chức cưỡng chế vào ngày 31/7/2019.

Ngày 29/7/2019, UBND quận đã ban hành Thông báo số 225 về việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Đào Thế Dư tại tổ 13, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Theo UBND quận Long Biên, ngày 29/6/2012, UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 2320 về việc phê duyệt báo cáo KTKT: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8, phường Cự Khối. Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phục vụ tái định cư cho khoảng 45 hộ thuộc 5 dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn quận.

Ngày 09/9/2013, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5458 về việc thu hồi 190m2 đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên; giao 6.119 m2 đất tại phường Cự Khối, quận Long Biên cho UBND quận Long Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư. Căn cứ các văn bản trên UBND quận Long Biên tiến hành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo trình tự quy định.

Theo đó, khối lượng giải phóng mặt bằng với tổng số hộ gia đình: 29 hộ, cá nhân. Tổng diện tích: 6.119 m2 (Diện tích đất của các hộ gia đình sử dụng: 5.929 m2; Diện tích đất Ủy ban nhân dân phường quản lý: 190 m2).

Do còn 19/29 hộ dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Cự Khối, các phòng ban chuyên môn có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động tuy nhiên các hộ vẫn không chấp hành. Do đó tháng 03/2015, UBND quận đã ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính đối với 19/19 hộ gia đình cá nhân, không chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Theo UBND quận Long Biên, hiện nay, còn tồn tại 1 hộ là gia đình ông Đào Thế Dư đang sinh sống tại địa điểm giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao mặt bằng, diện tích còn khoảng 100m2 đất trên đất có nhà cấp bốn 01 tầng tường 110, cao trên 3m, nền gạch hoa, diện tích 69.3m2; Giếng khoan và sân gạch khoảng 30m2.

Điều chỉnh phương án bồi thường với 26 hộ dân

Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận Long Biên, các quyết định và Bản án giải quyết của cơ quan các cấp có thẩm quyền, Bà Đào Thị Diện và một số hộ dân tổ 13 có đơn khiếu nại, tố cáo lên Chính phủ. Ngày 24/01/2017, Thanh tra Chính phủ có Kết luận 168 giải quyết với nội dung kết luận đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên: “Căn cứ Khoản 1, Điều 44, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ để điều chỉnh phương án bồi thường và kiểm tra, xem xét đối với từng hộ sau khi thu hồi đất mà hộ gia đình không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường thì giải quyết chính sách tái định cư tại chỗ theo quy định”.

Thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 14/9/2017 UBND quận ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 26 hộ với tổng số tiền điều chỉnh tăng hơn 9,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo UBND quận, các hộ vẫn chưa đồng ý yêu cầu áp dụng đúng loại đất của gia đình là đất thổ cư. Để tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân, UBND quận đã tiếp tục tổ chức đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân.

Qua việc đối thoại, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận tiếp tục lập, thẩm định, trình UBND quận điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ. Đến ngày 07/9/2018, UBND quận đã ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền điều chỉnh tiếp tục tăng là hơn 7,6 tỷ đồng.

Theo UBND quận Long Biên, kết quả chi trả tiền, bàn giao mặt bằng sau khi điều chỉnh phương án bồi thường theo Kết luận 168 của Thanh tra Chính phủ: Số hộ đã nhận: 17/29 hộ; tổng số tiền chi trả: 8.280.189.722 đồng; số hộ/tiền còn lại chưa nhận: 12 hộ/12.584.917.353 đồng; số hộ chưa nhận đất tái định cư: 1 hộ (ông Đào Thế Dư, 90 m2 tái định cư tại chỗ); diện tích chưa bàn giao mặt bằng: khoảng 150 m2 (ông Đào Thế Dư).

Liên quan đến các nội dung kiến nghị, khiếu nại và khởi kiện ra Tòa của các hộ dân, UBND quận Long Biên cho biết, quận, UBND thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân các cấp xem xét, thụ lý giải quyết theo đúng trình tự quy định. Các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội đã được UBND quận tổ chức thực hiện đầy đủ, tổ chức đối thoại theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng