Di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Ngày 21-1, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND, giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu liên hợp). Nguồn vốn thực hiện được lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn
Theo quyết định của UBND thành phố, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm lập, thẩm định và quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng kinh phí đúng mục đích quy định, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức cắm mốc và bàn giao mốc giới cho UBND huyện; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn cập nhật danh mục dự án thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sóc Sơn. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố kịp thời bố trí kinh phí, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

* Về xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại 5 xã (Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Minh) thuộc huyện Sóc Sơn, UBND thành phố cũng đã ban hành Văn bản số 264/UBND-ĐT chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tập trung rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm và hoàn thiện hồ sơ vi phạm làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, kiên quyết xử lý dứt điểm xong trong tháng 2-2019…

Theo Hà nội mới

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng