Hà Nội: 9 tháng kỷ luật 545 đảng viên

TPO - Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên, trong đó khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5 và khai trừ 63 trường hợp.

Ông Vũ Đức Bảo
Ông Vũ Đức Bảo

Theo ông Bảo, trong thời gian qua, Thành ủy đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII gắn với chương trình 01 của Thành ủy với các nội dung phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09, Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là các nhiệm vụ có nhiều khó khăn, phức tạp. Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiếp tục được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

 Cùng với đó, công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới và có chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị T.Ư 6 và Nghị quyết số 26 Hội nghị T.Ư 7; ban hành và chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện quy định khung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Tiếp tục thực hiện đúng các quy trình công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 159 đồng chí.

 Riêng về công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, Thành ủy Hà Nội đã là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 102 của Bộ Chính trị và Quy định số 109 của Ban chấp hành T.Ư. Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; nổi bật là giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy và kiểm tra việc thực hiện chương trình 06 của Thành ủy tại các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy và sở, ngành của thành phố. Qua kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402; cảnh cáo 75; cách chức 5; khai trừ 63 trường hợp).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá