Hà Nội: Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

TPO - Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2023 có từ 50% thôn, tổ dân phố trở lên thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 108 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên”.

Đáng chú ý, một trong những chỉ tiêu của kế hoạch là thành phố phấn đấu đến năm 2023 có từ 50% thôn, tổ dân phố trở lên thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Để thực hiện chỉ tiêu này, thành phố khuyến khích thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; chỉ đạo thực hiện ngay ở những nơi có điều kiện; hằng năm đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về cách làm, cấp ủy Đảng và chính quyền thống nhất chỉ đạo nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trùng với nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố; bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước, tổ chức đại hội chi bộ sau. Chi bộ thực hiện quy trình nhân sự (lấy ý kiến của ban công tác Mặt trận Tổ quốc) lựa chọn thống nhất giới thiệu đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để nhân dân bầu đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để bầu vào cấp ủy và bầu bí thư chi bộ.

Ngoài chỉ tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phấn đấu khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng trong năm 2019; đồng thời phấn đấu đến năm 2023, có từ 95% số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trở lên là đảng viên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng