Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm đất đai ở quận Tây Hồ

TPO - Ngày 18/10, UBND thành phố Hà Nội ký công văn chỉ đạo, yêu cầu xử lý dứt điểm những vi phạm trong quản lý và sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng và đê điều trên địa bàn quận Tây Hồ.

TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ
TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ

Nội dung Công văn số 5981/UBND-ĐT nêu, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc giải quyết, khắc phục tình trạng vi phạm trong quản lý và sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng và đê điều tại quận Tây Hồ.

Trong đó, yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh sử dụng đất bãi sông khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống lạch sông Hồng.

Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiêm tra, đôn đốc việc xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn quận Tây Hồ, báo cáo kết quả xử lý.

Lập Đề án quản lý, sử dụng đất tại khu vực bãi đá sông Hồng đảm bảo khai thác sử dụng khu đất hiệu quả, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn quận, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của thành phố.

Về các nội dung trên, UBND Thành phố yêu cầu UBND quận Tây Hồ khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm tại khu vực bãi đá sông Hồng; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh, sử dụng đất bãi sông tại khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống sông Hồng.

Chủ trì, phối hợp với các Sở NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực bãi đá sông Hồng thuộc theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, Luật Đê điều; nghiên cứu, lập đề án quản lý, sử dụng đất tại khu vực bãi đá sông Hồng, đảm bảo khai thác, sử dụng khu đất hiệu quả, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các phường liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới; đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận, đề xuất giải pháp giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa bàn quận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chỉ đạo của thành phố.

Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố, các Sở Xây dựng, TN&MT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND quận Tây Hồ thực hiện việc xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng và Luật Đê điều trên địa bàn quận Tây Hồ...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng