Hà Nội cho phép thực hiện “biến điểm tập kết rác thành vườn hoa”

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản số 7135/UBND-ĐT về việc thực hiện công trình thanh niên “biến điểm tập kết rác thành vườn hoa” tại các quận nội thành Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Tờ trình số 385-TTr/TĐTN-BTG, ngày 02/11/2016, của Ban chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội về việc xin chủ trương thực hiện công trình thanh niên “biến điểm tập kết rác thành vườn hoa” tại các quận nội thành Hà Nội và Đề án số 438-ĐA/ĐTN-BTG, ngày 01/11/2016, văn bản số 10934/SXD-HT ngày 28/11/2016 của Sở Xây dựng về đề xuất của Thành đoàn Hà Nội về công trình thanh niên “biến điểm tập kết rác thành vườn hoa” tại các quận nội thành Hà Nội. 

Về việc này, UBND Thành phố thống nhất đề xuất của Ban chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội và của Sở Xây dựng tại các văn bản nêu trên. Đề nghị Thành đoàn Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện công trình thanh niên “biến điểm tập kết rác thành vườn hoa” tại các quận nội thành Hà Nội bằng các nguồn lực xã hội hóa theo Đề án đã được phê duyệt.

UBND các quận phối hợp, hỗ trợ Thành đoàn Hà Nội thực hiện: địa điểm thực hiện, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự xây dựng; công tác tiếp nhận, chăm sóc và duy trì... Các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Văn hóa Thể thao, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội phối hợp và tạo điều kiện cho Thành đoàn Hà Nội thực hiện các nội dung có liên quan đến cấp phép xây dựng (nếu có), treo biển quảng cáo và chăm sóc duy trì công trình sau khi hoàn thành theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng