Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo

TPO - Từ ngày 4/12 – 7/12, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Kỳ họp thứ 7, xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhiều vấn đề nóng.Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Theo kế hoạch, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Các báo cáo chuyên đề quan trọng về tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND thành phố thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; kết quả 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020...

HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét các báo cáo của UBND thành phố về trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV; báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố; báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội vào báo cáo, tờ trình của UBND thành phố; báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố...

HĐND Thành phố dự kiến xem xét thông qua 6 nghị quyết thường kỳ, 15 nghị quyết chuyên đề. Cụ thể gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019 - 2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND thành phố; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; Nghị quyết về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố...

Tại kỳ họp này, thực hiện các quy định của luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định.

Nhiều lượt văn bản tài liệu đã được chỉ đạo, phát hành gửi tới các đại biểu HĐND, các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan, đơn vị có liên quan; báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi trước đúng thời gian quy định tới các đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu. Ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng