Hà Nội sắp xếp lại hơn 500 địa điểm nhà, đất sở hữu nhà nước

TP - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo kết quả rà soát giai đoạn 1 và phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất cho các cơ sở kinh tế thuê làm trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong tổng số 1.083 địa điểm nhà, đất do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, Sở Xây dựng trình thành phố phê duyệt phương án sắp xếp 525 địa điểm; chuyển giao lại cho cơ quan hành chính, sự nghiệp 255 địa điểm; ra quyết định thu hồi 25 địa điểm; bán theo giá thị trường 52 địa điểm (ước thu 250 tỷ đồng); ký hợp đồng thuê lại theo giá mới 390 địa điểm...

Ngoài ra, có khoảng 176 địa điểm đã được kiểm tra hiện trạng, phân loại, lập hồ sơ trường hợp vướng mắc để đề xuất xử lý.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá