Hà Nội thụ lý 31 vụ án tham nhũng, khởi tố 70 bị can

TPO - Công an thành phố Hà Nội đã thụ lý 31 vụ án tham nhũng với 70 bị can; đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 8 vụ với 34 bị can.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 gửi HĐND thành phố.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy.

UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã tổ chức 182 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hơn 21,5 nghìn lượt người tham gia.

Trong kỳ báo cáo, các cấp, ngành đã triển khai kiểm tra 490 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; kiểm tra 349 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công an thành phố đã thụ lý 31 vụ án tham nhũng với 70 bị can; đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 8 vụ với 34 bị can.

Tuy nhiên, UBND thành phố đánh giá, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính…

Nguyên nhân cơ bản là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng