Hà Nội tinh giản được hơn 200 cán bộ trong năm 2018

TPO - Trong 9 tháng đầu năm 2018, thành phố Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người theo Nghị định 108.

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình dự kiến gửi Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, thành phố Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người theo Nghị định 108, lũy kế thực hiện từ năm 2015 đến nay là 13 đợt, tinh giản 761 người, gồm 125 công chức, 517 viên chức, 110 công chức cấp xã, 9 lao động hợp đồng 68.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 2018, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các tổ chức theo Nghị quyết HĐND thành phố.

Cụ thể, giải thể cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố và thành lập Phòng công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND thành phố; ban hành quyết định thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; kiện toàn chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý thuộc Sở NN&PTNT; tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế; sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã ...

Ngoài ra, UBND thành phố đã báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo thành phố quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và đang tổ chức thực hiện: sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH; sắp xếp 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở QH&KT sang Viện Quy hoạch xây dựng quản lý; xây dựng mô hình Trung tâm điều hành thông minh thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, thành phố không thành lập thêm tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy thôn, tổ dân phố, lực lượng cán bộ công chức xã, người làm việc không chuyên trách tinh gọn và hiệu quả.

Theo kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019, thành phố dự kiến có 9.906 biên chế hành chính, trong đó, biên chế công chức: 8.227 biên chế, trong đó dự phòng 17 biên chế, giảm 664 biên chế so với năm 2018.
Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2019 và giảm trừ biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở công thương do đã bàn giao về Bộ Công thương. Lao động hợp đồng theo nghị định số 68 là 1.437 chỉ tiêu, tăng 79 chỉ tiêu so với năm 2018. UBND thành phố giải thích, do điều chuyển 170 chỉ tiêu định mức lực lượng giao thông, giảm 8 chỉ tiêu từ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng giải thể, giảm 83 chỉ tiêu từ Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở công thương.
Lao động hợp đồng theo định mức: 242 chỉ tiêu. Về biên chế sự nghiệp có 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế, dự phòng 36 biên chế, giảm 3.692 biên chế so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 11.274 chỉ tiêu, giảm 294 chỉ tiêu so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, tinh giản 391 chỉ tiêu nhân viên nuôi dưỡng tương ứng theo số giảm học sinh khối mầm non năm 2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng