Hà Nội 'trừ điểm' chủ đầu tư chung cư vướng vi phạm, khiếu kiện

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành theo dõi việc các chủ đầu tư các chung cư thương mại trên địa bàn thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu có những vi phạm, sẽ lập danh sách, xem xét năng lực đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư dự án mới.

Hà Nội 'trừ điểm' chủ đầu tư chung cư vướng vi phạm, khiếu kiện

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thành phố. Theo đó, với với số lượng các chung cư thương mại chưa thành lập ban quản trị, yêu cầu UBND các quận, huyện, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập ban quản trị; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, không thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện triển khai biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư, các trường hợp không có kinh phí bảo trì; đối với những tòa nhà đủ điều kiện thành lập ban quản trị nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư, không thành lập ban quản trị, Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn thành phố. Thành phố yêu cầu, các nội dung trên phải hoàn thành trong quý III/2018.

Về việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý vận hành, xác định bàn giao diện tích sở hữu chung, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn quy định của pháp luật, hồ sơ, trình tự, thủ tục bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý, vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định cho các Ban quản trị nhà chung cư đã được thành lập tại từng quận, huyện, hoàn thành trong quý III/2018. Tiếp tục tập huấn cho các ban quản trị của các tòa nhà còn lại, hoàn thành trước tháng 11/2018; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện trong việc triển khai biện pháp xử lý đối với các trường hợp chậm triển khai.

UBND các quận, huyện có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tập huấn. Sau tập huấn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý, vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định; căn cứ tiến độ và kết quả thực hiện công tác thành lập ban quản trị để liên tục mở hội nghị tập huấn, hoàn thành trước tháng 11/2018.

Các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện việc lập, quản lý, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định cho ban quản trị đã được thành lập. “Trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ các hồ sơ trên, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn thành phố”, văn bản nêu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá