Hà Nội xem xét đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở

TPO - Sáng 17/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chuyên đề công tác quan trọng.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá về kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực, khối hoạt động như cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối cơ quan Nhà nước, việc tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, hội nghị thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, biên chế hợp đồng theo quy định mới, thực hiện chế độ hợp đồng lao động, phương án nâng mức tự chủ tài chính đối với các trường công lập, thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp.

Hà Nội xem xét đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi họp của Ban Chỉ đạo bộ máy biên chế.

Đặc biệt, hội nghị cũng thảo luận nội dung đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền, trưởng cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập diện Ban cán sự đảng UBND thành phố quản lý; Đề án sắp xếp các đảng bộ khối, Đảng bộ các KCN và KCX Hà Nội; việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp, phát triển vả quản lý báo chí thành phố Hà Nội theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Báo cáo về xây dựng Trang thông tin điện tử của Đảng bộ thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, từ nay đến cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đang triển khai; hoàn thiện và triển khai các đề án, nhiệm vụ trên tinh thần thận trọng, đảm bảo sự ổn định nhưng đồng thời phải khẩn trương, kịp thời và hiệu quả; phù hợp với công tác thường xuyên, các nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống, cơ quan đơn vị thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá