Hà Nội xử lý cá nhân, đơn vị chưa thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý dứt điểm vi phạm 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô.

Hà Nội xử lý cá nhân, đơn vị chưa thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo Giám đốc các Sở Xây dựng, KH&ĐT, TN&MT, QH&KT, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2019. 
Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, UBND thành phố đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành.
 Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Thanh tra thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các tồn tại, vướng mắc. 
 "Xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ", văn bản chỉ đạo nêu rõ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng