HĐND Hà Nội sẽ bổ sung một số loại phí, lệ phí

TP - HĐND thành phố vừa có thông báo dự kiến tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm 2017 từ ngày 4/12 đến ngày 8/12/2017.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét thông qua 5 nghị quyết thường kỳ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách; phân bổ ngân sách nhà nước thành phố; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2018; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thành phố.

HĐND thành phố cũng xem xét thông qua 12 nghị quyết chuyên đề khác như kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí; nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố đến năm 2020; nghị quyết về bổ sung danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020...

Về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND thành phố và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng