Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa

Chợ là nơi chứng kiến những đổi thay của mọi mặt đời sống. Xem một phiên chợ, người ta sẽ thấy được cả những tầng sâu văn hóa.

Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 1
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 2
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 3
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 4
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 5
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 6
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 7
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 8
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 9
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 10
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 11
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 12
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 13
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 14
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 15
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 16
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 17
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 18
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 19
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưa - ảnh 20

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng