DMCA.com Protection Status

Hà Nội

Hỗ trợ hơn 7.000 nhà ở cho người có công với cách mạng

TPO - Toàn thành phố Hà Nội sẽ có trên 7.000 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới và hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Thời gian hoàn thành nhà ở cho người có công với cách mạng trước ngày 27/7/2017.

Hỗ trợ hơn 7.000 nhà ở cho người có công với cách mạng

Chiều 13/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 190 về việc hỗ trợ xây dựng (XD) và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thực hiện Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017).Theo kế hoạch, đến 30/9/2016, toàn thành phố Hà Nội còn 7.298 hộ gia đình có công với cách mạng chưa được hỗ trợ, bao gồm: 3.520 hộ, diện xây mới trong đó có 1.649 hộ đã tự XD nhà mới; có 3.778 hộ diện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trong đó đã có 1.190 hộ đã tự sửa chữa.

Về kinh phí,  theo quy định ngân sách nhà nước mức hỗ trợ mỗi trường hợp xây nhà mới là 40 triệu đồng/hộ và mức hỗ trợ sửa chữa mỗi trường hợp là 20 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí là 216,360 tỷ đồng. Đối với nguồn vận động xã hội hóa thành phố và các quận, huyện, thị xã sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp xây nhà mới là 30 triệu đồng/hộ và mỗi trường hợp sửa chữa là 15 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí là 162,270 tỷ đồng. Như vậy, mỗi trường hợp XD nhà mới sẽ được hỗ trợ tổng là 70 triệu đồng/hộ và mỗi trường hợp sửa chữa nhà được hỗ trợ là 35 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí cả 2 nguồn hỗ trợ là 378,630 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành XD, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trước ngày 27/7/2017.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc hỗ trợ XD, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng phải được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng và đủ điều kiện. Trong đó, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn: Kiểm tra, rà soát, xác minh danh sách, đánh giá thực trạng nhà ở của từng hộ gia đình người có công để bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách. Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng tại trụ sở UBND cấp xã. Tổ chức XD, sửa chữa nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tự XD, sửa chữa được nhà ở (gia đình có hoàn cảnh già cả, neo đơn, khuyết tật…). Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hộ gia đình XD, sửa chữa nhà ở, bảo đảm yêu cầu về diện tích, chất lượng theo quy định. Tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán việc XD, sửa chữa nhà ở của từng hộ gia đình được hỗ trợ, đảm bảo chặt chẽ, công khai đúng quy định. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Thành phố chỉ đạo những trường hợp phát sinh mới ngoài danh sách theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND TP, thì UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí kinh phí thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Sở LĐTB&XH là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch này. Quá trình triển khai, thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời tổng hợp, người Sở LĐTB&XH tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng