Không tổ chức sự kiện thương mại ở Hoàng thành

TPO - Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan không tổ chức các sự kiện, hoạt động chỉ mang tính thương mại và các sự kiện có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị khu di tích, vi phạm pháp luật trong Hoàng thành Thăng Long.

Không tổ chức sự kiện thương mại ở Hoàng thành

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP vừa ký ban hành Quyết định về Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Theo đó, TP Hà Nội ưu tiên tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của thành phố và hoạt động nghiên cứu thể hiện văn hóa phi vật thể về khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Các sự kiện này nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật của khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan không tổ chức các sự kiện, hoạt động thuần túy thương mại và các sự kiện có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị khu di tích, vi phạm pháp luật trong Hoàng thành Thăng Long.

Các đơn vị chỉ được tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động trong khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long gồm: khu vực sân Điện Kính Thiên, khu vực sân Đoan Môn, khu vực nhà 19C Hoàng Diệu, khu vực 18 Hoàng Diệu…

Riêng khu vực Điện Kính Thiên chỉ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động chính trị, văn hóa của quốc gia và các sự kiện và các sự kiện, lễ hội lịch sử, văn hóa gắn với di sản Hoàng thành Thăng Long.

Các sự kiện, lễ hội, hoạt động tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long chỉ được tổ chức theo đúng nội dung đã được cấp phép hoặc đã đăng ký. Người biểu diễn mặc trang phục hoặc hóa trang phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và cảnh quan khu di sản…

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động trong khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long không quá 23h.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng