Kiểm tra cải cách hành chính tại nhiều đơn vị ở Hà Nội

TPO - Lãnh đạo thành phố yêu cầu đoàn kiểm tra đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC).

Kiểm tra cải cách hành chính tại nhiều đơn vị ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về kiểm tra CCHC năm 2018. Theo đó, nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc của địa phương về CCHC. Qua đó, xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tới.

Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra; Hình thức kiểm tra linh hoạt, cách thức tổ chức đoàn kiểm tra cơ động, gọn nhẹ; nội dung kiểm tra bám sát vào các nhiệm vụ theo các Kế hoạch, Chỉ thị của UBND TP. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 5/2018 đến 30/12/2018.

Hình thức kiểm tra có báo trước và kiểm tra đột xuất nhiều lần tại trụ sở cơ quan, đơn vị; các địa điểm giải quyết TTHC, địa điểm tiếp công dân; các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc của đơn vị được kiểm tra.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của TP; Tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra vào cuối năm 2018. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND TP xử lý, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các cá nhân trong thực thi công vụ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá