Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở

TP - Ngày bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam năm nay (1/7/2018) được lấy chủ đề “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở”. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, để tạo thuận lợi cho nhân dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất, giảm chi phí…

Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2018) có chủ đề: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở.
Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2018) có chủ đề: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở.

Hướng tới BHYT toàn dân

Trải qua 9 năm tổ chức, Ngày BHYT Việt Nam (1/7 hàng năm) là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT. Với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia; một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012-2015 và 2020. Công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT được cơ quan BHXH đẩy mạnh cùng với vai trò thiết thực của BHYT trong đời sống, đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của BHYT. Từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình.

Tốc độ bao phủ BHYT tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm gần đây. Cuối năm 2012, tỷ lệ bao phủ BHYT mới đạt 66,8% dân số, đến hết năm 2017 con số này đã đạt 85,6%, và hiện gần 87% dân số. Số tham gia BHYT theo hộ gia đình - nhóm thuộc diện khó vận động tham gia nhất, cũng có bước tăng trưởng đáng kể liên tục trong10 năm gần đây, năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu năm 2008, số tham gia BHYT hộ gia đình (BHYT tự nguyện) mới đạt 3,67% dân số (tương ứng khoảng 3,1 triệu người tham gia), đến năm 2017, tỷ lệ này đạt gần 16% dân số (khoảng 14,9 triệu người), tính đến tháng 3/2018 số tham gia ở nhóm này gần 15,4 triệu người.

Quyền lợi BHYT của người dân ngày càng được bảo đảm, giúp người dân thấy được vai trò thiết thực của BHYT với an sinh của bản thân, gia đình và xã hội. Điều này được thể hiện qua số lượt khám, chữa bệnh BHYT liên tục tăng qua các năm, tương ứng với đó là số chi phí khám, chữa bệnh được chi từ Quỹ BHYT.

Giảm thủ tục, tăng áp dụng công nghệ

Để phục vụ tốt nhất người tham gia BHYT, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được ngành BHXH triển khai quyết liệt và đạt kết quả quan trọng. Số thủ tục hành chính về BHXH giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục hiện nay. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số đo lường về thủ tục nộp thuế và BHXH tại Việt Nam tăng điểm và tăng hạng nhiều nhất so với năm trước, tương ứng tăng 14,78 điểm và tăng 81 bậc, đạt vị trí thứ 86/190 quốc gia (năm trước xếp ở vị trí 167).

Hệ thống công nghệ thông tin quản lý của ngành BHXH từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Kho dữ liệu về người tham gia, quá trình đóng, hưởng BHXH; khám, chữa bệnh BHYT được xây dựng và quản lý tập trung. Kho dữ liệu này chứa thông tin của hơn 92 triệu dân, 24 triệu hộ gia đình thuộc diện tham gia BHYT, 13 triệu người tham gia BHXH. Ngoài ra, kho dữ liệu của BHXH còn có dữ liệu thu, cấp sổ, thẻ, tài chính, hồ sơ, thủ tục hành chính giao dịch giữa cơ quan BHXH và các đơn vị. Kho dữ liệu kết nối với khoảng 13.000 cơ sở y tế và các đơn sử dụng lao động.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử là trên 236.000 đơn vị; hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng BHXH. Với những cố gắng không ngừng, cuối năm 2017, BHXH Việt Nam được ghi nhận, xếp thứ 2/20 bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 18 bậc so với năm trước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, BHXH Việt Nam đã tổ chức đấu thầu thuốc tập trung trong toàn quốc. Qua đấu thầu tập trung đã lựa chọn được các nhà cung cấp thuốc uy tín, chất lượng, góp phần giảm giá thuốc hàng ngàn tỷ đồng. Qua đó phát huy hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Với chủ đề Ngày BHYT Việt Nam năm nay là “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở”, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT. Qua đó hướng người tham gia BHYT khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe kịp thời, giảm các chi phí hành chính. Đồng thời, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... Qua đó giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở, vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân bền vững.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2017 có 168 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT tăng 14% so với năm 2016, trong đó số lượt khám chữa bệnh ngoại trú là 152,8 triệu lượt tăng 15%; số lượt khám chữa bệnh nội trú là 15,3 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016. Về số chi Quỹ BHYT, năm 2017 chi quỹ tăng 30% so với năm 2016. Năm 2016, tần suất khám chữa bệnh BHYT là 1,9 lượt khám/thẻ/năm, năm 2017 con số này tăng lên 2,1 lượt/thẻ/năm. Trong đó tần suất khám chữa bệnh nội trú năm 2017 tăng 0,01 lượt. Như vậy, số người tham gia BHYT năm 2017 tăng hơn 4 triệu so với năm liền trước, nhưng số lượt khám chữa bệnh tăng hơn 21 triệu lượt.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá