Nhiều hoạt động “Tháng hành động vì trẻ“

TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký kế hoạch về thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em năm 2017” trên địa bàn với chủ đề triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, thành phố yêu cầu tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật Trẻ em, về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tiến hành cải tạo môi trường sống, đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi với chủ đề về Luật Trẻ em, tổ chức các diễn đàn trẻ em các cấp, tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề có liên quan.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, thu hút sự tham gia của trẻ tại địa bàn dân cư. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em… Thời gian thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng