Hà Nội:

Ông Nguyễn Đình Khuyến làm Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

TPO - Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày 15/10, HĐND quận Tây Hồ tổ chức kỳ họp thứ 11 (không thường kỳ) để xem xét, quyết nghị thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. 

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, do nhận nhiệm vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, do nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND và UBND quận.

 Với 100% đại biểu tán thành, ông Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016- 2021; ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016- 2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng