Quận Ðống Ða hướng đến mục tiêu thu ngân sách trên 8.000 tỷ đồng

TP - Sau năm 2017 có nhiều thay đổi, UBND quận Ðống Ða (Hà Nội) đã lên chương trình hành động thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2018. Trong đó, nổi bật là việc cải cách thủ tục hành chính thúc đẩy sản xuất hoạt động kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng, và tổ chức thực hiện Chương trình Xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh.

UBND quận Ðống Ða sẽ áp dụng đồng bộ nhiều nhóm giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.
UBND quận Ðống Ða sẽ áp dụng đồng bộ nhiều nhóm giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của UBND quận Đống Đa cho biết, năm 2017, quận Đống Đa đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được thành phố giao. Bước đầu nâng cao chất lượng công tác hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT đạt kết quả tốt theo tinh thần chỉ đạo của thành phố. Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết còn diễn biến phức tạp; Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, ùn tắc tại một số nút giao thông vào giờ cao điểm vẫn gây nhức nhối; Lĩnh vực Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự, an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 4/12/2017 của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố, UBND quận Đống Đa đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 theo hướng: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,...

Về phát triển kinh tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành ngân sách, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được duyệt trên cơ sở thực hiện các chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt trên 8.379 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách quận là hơn 1.614 tỷ đồng. Tiếp tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trên địa bàn quận phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, đất đai, GPMB,... tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ở lĩnh vực văn hoá - xã hội, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hoá gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Xây dựng hệ thống giáo dục có chất lượng tốt và hiệu quả cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm quá tải bệnh viện.

Cùng với đó, UBND quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý hè phố, lòng đường, quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hoàn thiện và thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong quản lý nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ công chức theo chức năng nhiệm vụ để có phương án sử dụng hợp lý. Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung giải phóng mặt bằng Dự án đường vàng đai 1, vành đai 2.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá