Quận Hoàn Kiếm có chủ tịch mới

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND quận và chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Đức Tuấn và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

Quận Hoàn Kiếm có chủ tịch mới - ảnh 1 Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn (bên phải) chúc mừng ông Nguyễn Chí Lực, tân Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Để kiện toàn nhân sự của HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu ông Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

HĐND cũng quận đã bầu ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Xét đề nghị của Thường trực HĐNĐ quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng có quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Dương Đức Tuấn, do chuyển công tác khác.

Trước đó, theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn (sinh năm 1967) thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm; giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Transerco, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng