Rà soát xe công cũ, nát trên địa bàn thành phố

TP - UBND thành phố vừa ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ công tác chung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tổng hợp toàn bộ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng hiện có của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng. Lập kế hoạch để thực hiện thanh lý, hủy tài sản, không lưu thông trên thị trường.

Sở Tài chính hoàn thiện văn bản UBND thành phố xem xét, báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, thống nhất gửi Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế đặc thù đối với xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng