Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 04 về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quản lý, sử dụng xe ô tô; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung; khai thác nguồn lực từ tài sản công; giao đất, cho thuê đất, quản lý quỹ nhà chuyên dùng và quản lý khai thác tài nguyên; hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng