Tập huấn kỹ năng phát ngôn cho báo chí

TP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn về việc cung cấp thông tin cho báo chí và tổ chức giao ban báo chí hằng tuần. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng dự thảo chỉ thị tăng cường thực hiện việc cung cấp, thông tin cho báo chí trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, tập huấn kỹ năng phát ngôn cho lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện. Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình phối hợp với cơ quan báo chí trung ương, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá