Thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND, thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN&MT Hà Nội.

Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Phòng Đăng ký thống kê đất đai, Phòng Kinh tế đất thuộc Sở TN&MT Hà Nội. 

Chi cục đặt trụ sở làm việc tại số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng. Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 3 Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng