Thành lập Tổ công tác bình ổn các mặt hàng thiết yếu

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.

Tổ liên ngành gồm Sở Công Thương làm Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn năm 2015 đã được thành phố phê duyệt. 

Đặc biệt, Tổ này còn có nhiệm vụ giám sát việc sử dụng vốn tạm ứng, tạo nguồn hàng dự trữ và bán hàng của các doanh nghiệp. Kiểm tra thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác dự trữ hàng hóa và việc thực hiện cam kết bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá