Tiếp tục triển khai học và hát Quốc ca đầu tuần

TP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo về việc triển khai Thông tri số 23 của Thành ủy về hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc trên địa bàn thành phố.

Sau hơn 3 tháng triển khai, việc hát Quốc ca đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan của Hà Nội thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Đây là nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức học và hát Quốc ca, coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng