Xử lý dứt điểm vi phạm về đê điều

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều…

Sở NN&PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ đê điều theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt phải ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm phát sinh mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá