Xử lý vi phạm của Công ty Phát triển nhà Hà Nội

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các vi phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 8800/UBND-TNMT về việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản được giao tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Giao Sở Nội vụ đối chiếu với các quy định hiện hành, xem xét việc thực hiện của các đơn vị về việc khắc phục các khuyết điểm, vi phạm; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật đúng mức đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm phù hợp với mức độ vi phạm, đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trước ngày 30/3.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá