Chính quyền điện tử giúp dân giảm 70% thời gian chờ đợi

Chính quyền điện tử giúp dân giảm 70% thời gian chờ đợi

TP - Để giải quyết các thủ tục hành chính, lâu nay người dân Hà Nội đang phải đến cơ quan công quyền ít nhất ba lần và chờ cả tháng. Tuy nhiên thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, đến nay 100% trụ sở chính quyền tại quận Tây Hồ được “điện tử” hóa, giúp nhiều thủ tục hành chính người dân chỉ cần ngồi nhà “bấm nút” là được hẹn đến làm việc, lấy kết quả.