Quận Cầu Giấy chuyển mình

Quận Cầu Giấy chuyển mình

TP - Khi mới thành lập quận chỉ có một số tuyến phố chính được trải nhựa, sau 20 năm xây dựng và phát triển, quận Cầu Giấy đã trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục trọng điểm của thành phố Hà Nội, toàn quận được đầu tư xây dựng đồng bộ 76 tuyến phố lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.