Nhà nước chi tiền làm đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến SaPa

Nhà nước chi tiền làm đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến SaPa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến về việc đầu tư xây dựng đường nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn SaPa. Theo đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc Nhà nước hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT.

Khám phá