Cam kết nỗ lực phòng chống mua bán người

TP- Hôm qua, Ban tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ tám (SOM 8) và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 (IMM3) khu vực Tiểu vùng sông Mê - Kông về phòng chống tội phạm mua bán người đã tổ chức họp báo, tại Hà Nội.

> Rao bán phụ nữ, trẻ em trên mạng internet

Tại SOM 8 và IMM 3, quan chức cấp cao 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông đã cùng nhau đánh giá lại những thành tựu đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Tiểu vùng giai đoạn II (2008-2010), thông qua việc triển khai thực hiện hơn 350 sáng kiến và hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Các quan chức cấp cao của 6 nước Tiểu vùng sông Mê - Kông đã thông qua Tuyên bố chung COMMIT (lần thứ hai) và ký kết tại IMM 3 ngày 16-2-2012. Tuyên bố chung một lần nữa tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ 6 nước xóa bỏ mọi hình thức của nạn mua bán người trong khu vực.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng